Lokální odrůdý vína - révy vinné

Odrůdy Vína
Lokální moravské odrůdy // Globální odrůdy // Regionální zahraniční odrůdy
Odrůdu vína označit za ryze českou či moravskou je velmi obtížné. Snad jen některé zde vzniklé křížence odrůd. Ale v rámci střední Evropy můžeme najít spousty variant - odrud révy vinné, které jsou typické pro tento vinařský prostor. Odrůdy prostě něznají státní hranice, ale vyskytují se v oblastech, které mají něco společného. Hlavní odrůdy tradiční pro naši vinařskou zónu (ČR, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo a částečně i Švýcarsko, Alsasko, Lucembursko a Balkán):
     
 Bílé moravské odrůdy    Modré moravské odrůdy
Veltlínské zelené   Frankovka
Původ: Je nejasný, možná Dolní Rakousy, možná severní Itálie z oblasti Valtelina, odtud je odvozen název. Geneticky je podobná Tramínu, možná se jedná o selekci divoké révy. Barva závisí na technologii, ale za buket může půda. Svěží, ovocná chuť, někdy koření, lipový květ. Velmi kvalitní vína jsou v případě této odrůdy vyjímkou. Nevyzrálé je cítit po trávě, předčasně sklizené s nedostatečnou cukernatostí připomínán lák z kysaného zelí. Více zde o Veltlínské zelené.   Původ: Kříženec odrůdy Heunisch, podle některých pramenů má německý původ. Odtud se odvozuje i její jméno. Jiné prameny kladou její pravlast do Dolního Rakouska, další se jí připisuje podle názvu L(e)imberger z okolí města Lemberg v Chorvatsku. Ve vůni připomíná jádra peckovin, někdy jemně skořicová. V chuti tvrdší s vyrovnanou kyselinou, ovocná  jemná svíravá, barva tmavá rubínová. Více zde o Frankovka.
Ryzlink vlašský   Modrý portugal
Původ: Zřejmě ve FranciiChampagne, odtud se odrůda rozšířila do okolí Heidelbergu, do Porýní a v 19.století do Rakouska, Maďarska (Olaszriesling), Rumunska(Riesling italien) a Bulharska (Italianski rizling). Ve vůni luční květiny, květ lípy, v chuti zelená jablka, červený rybíz, citron s cukrem, při dobré ročníku v doznění lískové ořechy. Kyseliny mají až ocelovou příchuť. Obecně se jedná o tvrdé víno. Více zde o Ryzlink vlašský   ůvod: Podle Franze Xavera Trummera (z roku 1855) by měla odrůda Modrý portugal pocházet ze severu Portugalska, odkud ji přivezl v roce 1772 vévoda Moritz von Friese do Rakouska na svou vinici v Bad Vöslau. Problém je, že v Portugalsku po „portugalu“ není ani stopy. Její původ je tedy nejasný. V roce 1840 ji Johann Philipp Bronner přivezl do Německa. Do Čech se dostala v roce 1880. Více zde o Modrý portugal.
Pálava
Pálava   Zweigeltrebe
Původ: Moravská bílá odrůda vyšlechtěná v roce 1953 ing.Veverkou v Perné a Velkých Pavlovicích. Vznikla křížením odrůd Tramín červený a Müller-Thurgau. Mezi povolené odrůdy byla zapsána v roce 1977. Vanilková vůně s jemným tramínovým aroma, chuť kořenitá, mandarinková, plná s vyšším obsahem kyselin než tramín. Více zde o Pálava.   Zweigeltrebe (zkratka Zw, název dle VIVC Zweigeltrebe Blau) je moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě červených vín. Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1922 ve Spolkovém ústavu pro vinařství a ovocnářství v rakouském Klosterneuburgu. Odrůdu vyšlechtil Fritz Zweigelt křížením odrůd Svatovavřinecké (St. Laurent) a Frankovka (Blaufränkisch). Více zde o Zweigeltrebe
Neuburské   Svatovavřinecké
Původ: Rakouská bílá „národní“ odrůda, původ je ale nejistý. Podle posledních poznatků vznikla nahodilým křížením Veltlínského červeného a Sylvánského zeleného. Legenda praví, že roku 1860 při jarním tání plavala po Dunaji otépka réví. Jeden rakouský sedlák z Arnsdorfu ji zachytil a vysadil. Z nejlepšího keře pak vznikla odrůda. Na památku byl v Arnsdorfu postaven Neuburskému pomník, do kterého bylo zazděno mnoho lahví tohoto vína. Více zde o Neuburském.   Svatovavřinecké (zkratka Sv, mezinárodní název Saint Laurent) je středně pozdní moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), používaná k výrobě červených vín. Odrůda náleží k širší rodině odrůd Pinot, vznikla patrně ve francouzském regionu Alsasko, spontánním křížením odrůdy Pinot Noir se zatím blíže neurčenou odrůdou. Zde najdete vína z odrůdy Svatovavřinecké.
Sylvánské zelené   André
Původ: Odrůda vznikla pravděpodobně selekcí z divoké révy v Rakousku v okolí Kremže křížením odrůd Rakouské bílé (Österreichisch Weis – semenáč Heunisch) a Tramínu. Původně se uvádělo jako místo původu Sedmihradsko (Transylvánie), ale tam se začala pěstovat až v roce 1870. První zmínky o ní pocházejí z roku 1655 v Německu, kam odrůdu přivezl abbé Alberich Degen do cisterciáckého kláštera v Erbachu (diecéze Wurtzbourg). Ve státní odrůdové knize je zapsána od roku 1941. Název pochází buď z latinského pojmenování pro dřevo (silva) nebo z domnělého místa původu (Transylvánie). Více zde o Sylvánské zelené.    Původ: Tuto modrou odrůdu vyšlechtil Jaroslav Horák z odrůd Frankovka x Svatovavřinecké ve Velkých Pavlovicích v roce 1961. Název je na počest Ch.K.Andrého (1763-1831), který byl sekretář Moravskoslezské společnosti pro zvelebování orby, přírodoznalectví a vlastivědy. V Brně založil jako první na světě (!) spolek pro šlechtění ovoce. Do Státní odrůdové knihy byla zapsána roku 1980. Intenzívně červená barva, vůně odrůdová-připomíná jižní typ vín. Chuť mladého vína je hrubá a kyselá, vyzrálé víno je plné, aromatické s výraznou kyselinou. Vhodné k dlouhému zrání v lahvi. Více zde o André
Müller-Thurgau   Vinice
ůvod: Bílá odrůda, vypěstoval ji roku 1882 prof. Herman Miller (pocházel z kantonu Thurgau) ze semene ve vinařském institutu v Gensenheimu (Německo). Semenáč byl selektován v roce 1891ve Wedensvilu. Prof.Müller se domníval, že kříží Ryzlink rýnský a Sylvánské zelené. Analýzou DNA však bylo zjištěno, že odrůda nemá dědičné vlohy po Sylvánském, proto se usuzovalo, že je semenáčem Ryzlinku rýnského. Nejtěsnější podobnost má totiž s odrůdou Rabaner, která je křížením dvou klonů ryzlinku. Dle posledních analýz je Müller Thurgau kříženec Ryzlinku rýnského s Madlenkou královskou (Madelaine royale). Více zde o Müller Thurgau.  
Muškát moravský    Dornfelder
Původ: Bílá odrůda českého původu vyšlechtěná ve Šlechtitelské stanici Polešovice V.Křivánkem. Rodiče: Muscat Ottonel x Prachtraube. Kříženec byl zkoušen pod označením MO x PR 23/33. Do roku 1993 byl pro tuto odrůdu používán název Mopr. Do listiny povolených odrůd byla zapsána roku 1987. Výrazná muškátová vůně, při plném víně až do tónů černého rybízu. Výraznému buketu mnohdy neodpovídá chuť, která budí dojem nahořklosti vzhledem k nižšímu obsahu kyselin. Zde najdete vína založené na odrůdě Muškát.    Původ: Pochází z Německa, je to kříženec odrůdy Helfensteiner (kříženec Pinot précose noir x Trollinger) a Heroldrebe (kříženec Portugal   x  Frankovka). Jejím otcem je August Herold, který ji přivedl k životu roku 1955, jméno má odrůda po administrativním správci oblasti Württemberg, což byl pan Dornfelder, který se v polovině 19.století zasloužil o zřízení prvního vinohradnické školy v této spolkové zemi. U nás zapsána do odrůdové knihy v roce 2004, udržovatelem odrůdy byl prof.Kraus, dnes je na vzestupu. Zde nadete vína z odrůdy Dornfelder.
Veltlínské červené rané    
Původ: Nejstarší doklady pocházejí ze Savojska a Švýcarska. Další pramen uvádí, že pochází z italského údolí Valteline. Goethe označuje za místo původu dolnorakouské město Gumpodskirchen. Odrůda vznikla zřejmě náhodným opýlením Sylvánu zeleného pylem Veltlínského červeného. Nemá nic společného s Veltlínem zeleným.    
Lokální moravské odrůdy // Globální odrůdy // Regionální zahraniční odrůdy