Obchodní podmínky e-shopu Kupmeto CZ

Provozovatel: 
Kupmeto CZ spol. s r.o. 
Lesov 4E
Sadov u Karlových Varů
36001
IČO: 26321548 DIČ: CZ26321548

Kontaktní osoba: Karolína Cerovská
péče o zákazníky 
info@kupmeto.cz
775060051 nebo 353449954

Definice obchodu: 
Společnost Kupmeto CZ spol. s r.o. nabízí prostřednictvím svých internetových stránek www.kupmeto.cz rsp. kupmeto.inshop.cz část svého portfolia vín a doplňků s vínem spojených k prodeji prostřednictvím internetové objednávky. Společnost Kupmeto CZ spol. s r.o. je dovozcem naprosté většiny vín a výrobků prezentovaných v tomto e-shopu. Tento obchod je určen firmám, institucím a koncovým klientům se zájmem o víno. Jeho struktura je nastavena tak, aby univerzálně poskytoval co nejširší nabídku vín široké škále klientů přičemž firemní zákazníci a zákazníci dosahující vyšších zrealizovaných objemů jsou cenově a jinak zvýhodnění. Tyto obchodní a cenové podmínky nejsou předmětem diskuze a jednání.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:
1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 
4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. 
6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.kupmeto.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Ročníky slouží pouze k informačnímu charakteru a nejsou považovány za přesný popis konkrétního vína. To znamená, že nebudou brány v úvahu reklamace na změnu ročníků jako záměny objednaného vína. Toto pravidlo se však netýká vína kategorie Grand cru classé a cru bourgeois z Bordeaux, kde jednotlivé ročníky jsou přesnou definicí vína. Tato pravidlo je reakcí na plynulé nahrazování ročníků jednotlivými vinaři bez předešlého upozornění u standardní a střední kategorie vín. Je potřeba zmínit jen minimální kvalitativní odchylky u těchto vín 
8. Minimální výše objednávky není stanovená.
Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné 
9. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v praxi se jedná o 5 pracovních dnů (ve více jak 90% případů však odesíláme hned následující den po objednání). V případě, že některé z objednaných položek není právě skladem, je zákazníkovi expedována ta část objednávky, která je k dispozici. Následně bude zákazník informován o předběžném datu vykrytí zbytku objednávky a požádán o potvrzení, zda na tomto následném vykrytí stále trvá.
10. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránkách internetového obchodu. Námi nabízené způsoby platby jsou dobírkou prostřednictvím zásilkové služby (poplatek 20,-Kč) nebo přímo při předání zboží našemu pracovníkovi (bez poplatku) případně bankovním převodem na základě našeho potvrzení objednávky (zda jsou všechny položky skladem) tedy předplatbou či osobním vyzvednutím v našich prostorách. Platba převodem se splatností není možná.
11. Přepravné se účtuje podle výše objednávky a regionu doručení v ČR nebo SR. V případě zasílání do 3 zemí se účtuje individuální tarif. Ceny jsou včetně DPH 21%.

12. Nárok na nákup bez DPH je možno uplatnit jedn při exportu, tedy objednávkách mimo ČR v rámci EU. Nutností pro vyplnění průvodních celních dokladů je kompletní adresa firemních příjemce včetně IČO a evropského DIČ. Příprava těchto dokumentů je zpoplatněna 20EUR. U objednávek v hodnotě nad 10 tis. Kč či 400EUR není tento poplatek účtován. Nákup bez účtování DPH není v žádném případě možný pro fyzické osoby nebo právnícké osoby, které nejsou plátci DPH (nemají DIČ).

  Hodnota objednávky v Kč
Forma přepravy: do 3000,-  nad 3000,- 
Vyzvedávací místo Břevnov 40,- zdarma
Přímý závoz ČR 175,- zdarma
Přímý závoz Slovensko 295,- 295,-
Přímý závoz EU 495,- 495,-
Vyzvednutí v našem sídle zdarma zdarma

Objednané množství a ceny
13. Velkou část  vín je rovněž možno objednat po baleních obsahujících 6,12 či 24 lahví. V obou případech se při zadání odpovídajícího počtu a vložení do košíku automaticky spočítá nižší cena.
14. U drtivé většiny vín běžné a střední kategorie (do cca 500Kč) je cena za 1 láhev vyšší než v případě objednávky alespoň jedoho kartonu (6ks). Snížená cena se automaticky přepočítá při vyšší objednávce. Zároveň v katalogovém listu je uvedena hodnota, které můžete dosáhnout při nákupu většího množství daného vína.
Reklamace 
15. Pokud zboží bylo doručeno rozbité či poničené – pokud je to zřejmé již při doručení zásilky, nepřebírejte jí od zaměstnance přepravní služby a tuto zásilku odmítněte. Pokud závadu zjistíte až po ochodu pracovníka přepravní firmy či našeho zaměstnance prosím informujte nás neprodleně na telefonu 775060051 a poničené položky vám budou obratem zaslány (zdarma samozřejmě). Vyhrazujeme si právo na vyzvednutí rozbitých či poničených lahví. Jako důkaz pro vymáhání škody po přepravci je naprosto dostačující také fotografie.
16. V případě, že při konzumaci zjistíte, že je víno tzv. „korkové“ nebo-li, že se do vína uvolnili sloučeniny tzv. TCA a víno se stalo chuťově nepoživatelné, informujte nás a obratem Vám zašleme náhradní láhev.V tomto případě je nutné takto vadné víno uchovat – přepravní firma či náš pracovník víno vyzvedne. Akceptujeme reklamace jen lahví, v kterých zbývá alespoň 2/3 vína.
17. Pokud omylem dostanete jiné víno než které jste si objednali či nesouhlasí fakturovaná částka, prosím informujte nás a obratem dojde k nápravě. 
18. Na prodané víno se vztahuje standardní reklamační lhůta. Pro uznání reklamace nevztahující se na body 15-17 je potřeba po celou dobu víno uchovávat:  v konstantní teplotě 8-12°, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací. Navíc tyto podmínky musí být trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající bude požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak reklamace nebude uznána.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka 
19. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat hodnotě objednaného zboží a nebude do ní započítány přepravní náklady fakturované prodejcem. 
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 
20. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží 
c. vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.) 
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 
21. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 
Závěrečná ustanovení
22. GDPR - ochrana a nakládání s osobními informacemi je komplexně řešeno v dodatku obchodních podmínky zde - GDPR.
23. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
24. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.kupmeto.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. 
25. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem. 
26. Fotky lahví (výrobků) jsou jen ilsutrační, hlavně co se uvedeného ročníku na etiketě lahve týká. Rozhodující je vždy textový popis a charakteristika výrobku s uvedeným ročníkem. Prodávající si vyhrazuje právo použit fotografii lahve jiného ročníku, než který je prodáván, pokud tento rozdíl není zásadní pro samotný charakter vína (příklad Ch. Mouton Rothschild kdy má každý ročník jeinou etiketu)

Kupmeto CZ spol. s r.o. 
V Karlových Varech 22.10.2019