GDPR - ochrana osobních údajů

Nová pravidla ochrany osobních údajů
GDPR
Na základě nových pravidel vycházejících z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 jsme přistoupili k úpravám našich obchodních podmínek a způsobu zpracování a uchovávání dat získaných v obchodním styku s našimi klienty a partnery.
 
Jaká data uchováme:
• Jen data získaná získaná a potřebná z obchodního styku a komunikace s klienty a partnery 
• Veškerá data jsou získána na bázi dobrovolnosti a nezískáváme je od třetích stran 
• Pracujeme a uchováváme jen a pouze data nezbytně nutná ke vzájemné komunikaci a vyřízení obchodního případu
Vinice
Konkrétní informace, které uchováme o našich klientech a dodavatelích:
• Jméno a příjmení (fyzické osoby a OSVČ) rsp. název právnické osoby  
• Poštovní adresa – v případě jejího poskytnutí za účelem dodání zboží / služeb.
• Emailová adresa – pokud nám byla v rámci obchodního styku poskytnuta 
• Telefonní kontakt - pokud nám byl v rámci obchodního styku poskytnut 
• IČO případně DIČ u firemních zákazníků a dodavatelů.
• Vystavené faktury – v případě B2B zákazníků 
• Přijaté objednávky – v případě B2C zákazníků
 Jaké informace klientům posíláme: 
B2B: Informace vyplývající z obchodního styku (daňové doklady, faktury), aktualizace ceníků a pozvánky na akce
B2C: aktualizace sortimentu a cen, pozvánky na ochutnávky, všeobecné informace o vínech 
Aktualizace posíláme maximálně 1 týdně, vy výjimečných případech 2 týdně.
Víno a vinice v Provence
Jaká data neuchováváme:
• Osobní informace o pohlaví, národnosti, vyznání, zdravotním stavu, orientaci a politickém názoru našich klientů stejně jako žádné další informace podobně osobního rázu.
• Čísla bankovních účtů a platebních karet
 
Způsob uložení a ochraně získaných údajů:
• Veškeré obchodní informace jsou uloženy v renomovaném účetním programu na firemním počítači s dvojnásobně zajištěným vstupem. Do tohoto systému má přístup jen omezený počet proškolených interních pracovníků firmy a je zamezen přístup jak třetím stranám tak mimo vnitrofiremní síť.  
• Emailové adresy používané v komunikaci s klienty B2C jsou umístěny ve standardním poštovním serveru / programu na jednom určeném firemním počítači, s dvojnásobně ověřeným přístupem heslem. Tyto emaily nejsou poskytovány třetím stranám a jsou používány výhradně ke komunikaci s klienty.
• Emailové adresy firemních klientů B2B jsou uloženy v rámci standardní emailové korespondence. 
• Objednávky vytvořené skrze náš e-shop jsou uchovávány na zabezpečeném externím serveru (hostingu) našeho dodavatele CMR systému (e-shopu). Tato data jsou chráněna šifrováním, heslovým přístupem a pravidelně zálohovány.
Pověřená osoba za správu, ochranu a nakládání s daty zákazníků a partnerů:
 • Ing. Martin Kozák – jednatel společnosti, kozak@kupmeto.cz
 
Vína z Marrenon
Souhlas s použitím osobních údajů:
• Tato nová pravidla jsou nedílnou součástí obchodních podmínek. V případě, že s nimi nesouhlasíte nebo si přejete nyní nebo kdykoliv v budoucnu býti vymazáni, stačí zaslat stručnou žádost na info@kupmeto.cz 
• Pokud si budete přát být vymazáni, nebudete nadále dostávat naše pozvánky, aktualizace a informace. V případě B2B budou vymazány i vaše objednávky v rámci systému e-shopu CMR.  V tomto případě stačí odeslat prázdnou odpověď na jakýkoliv náš email.
• Nebudou však vymazány účetní údaje z realizovaných obchodů – faktury – z důvody povinné archivace účetních záznamů.