Guicciardini Strozzi

Guiccardini Strozzi Cusona
Vinařství Guicciardini Strozzi  - všichni známe obraz Mona Lisa zvaný La Joconde. Je to hlavní magnet pro návštěvu pařížského muzea Louvre. Již výrazně méně známý je fakt, že potomci ženy, která stále modelem tohoto portrétu, stále žijí v Toskánsku. Tato paní se jmenovala Lisa Gherardini. Když jí bylo 16 let, což bylo v roce 1495, vzala si syna obchodníka s hedvábím, o 19 let staršího Francesca di Bartolomeo del Giocondo, už dvojnásobného vdovce. Od jeho příjmení se také odvíjí francouzský název tohoto obrazu – La Joconde. Rodokmen rodiny Gherardini (nyní již Guicciardini) pokračoval dále, až došlo ke spojení s rodem Strozzi. Ten svého času sváděl boje o nadvládu nad Florencií a celým Toskánskem s dalším slavným rodem –Medici. A jak zástupci Strozziu říkají – „ale my jsme stále zde.“ Výčet významných předků současných majitelek by nebyl kompletní, kdybychom nezmínili Sira Winstona Churchilla – jejich pra-pra strýce… Nicméně tím se dostáváme k současným majitelkám vinařství – toskánským princeznám Natalii a Irině15. pravnučkám Mony Lisy, které řídí vinařství Fattoria Cusona s tradicí od roku 994 a celé vinařské uskupení rodů Guicciardini Strozzi . 
Vína Guicciardini Strozzi najdete zde...
Guiccardini Strozzi Cusona