Cru bourgeois - princip, historie, vinařství

Vznik a vývoj jména
21. května 1962 v Pauillac vytvořeno sdružení Crus Bourgeois nazvaná "Syndicát des Crus Bourgeois superiurs et bourgeois du Haut-Médoc". Bylo řízeno správní radou se čtyřmi zakládajícími členy: Jean Nony , Jean Miailhe, Philippe Gasqueton, Max Cuvelier. Hned v říjnu stejného roku se rozhodli rozšířit své působení o apelaci Médoc a tím se změnil i název na "Syndicat des Crus Bourgeois supérieurs et bourgeois du Haut-Médoc et Crus Bourgeois du Médoc". O dvacet let později se pak název zjednodušil na: "Syndicat des Crus Bourgeois du Médoc", aby vynikla důležitost značky "Crus Bourgeois.“ Po dynamickém vývoji v novém tisíciletí došlo k další změně názvu na Alliance des Crus Bourgeois du Médoc v roce 2004.
Funkce sdružení
Cílem sdružení, od doby kdy bylo vytvořeno, je hájit a prosazovat zájmy vlastníků a producentů Crus Bourgeois du Médoc. V roce 1966 a 1978 uspořádalo při dvou příležitostech interní klasifikaci, která prosazovala dynamický, konkurenceschopný duch v Crus Bourgeois. Crus Bourgeois du Médoc se neustále snaží zlepšit kvalitu svých vín a dosáhnout lepší viditelnosti na všech trzích prostřednictvím prezentace a propagace. Každoročně se pořádají četné akce a odborné ochutnávky pro profesionály a novináře, které představují téměř 250 zámků z osmi prestižních apelací Médoc (Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis, Margaux, Saint-Julien, Pauillac a Saint-Estèphe).
Od roku 2004 má Alliance des Crus Bourgeois du Médoc průměrně 264 členů. Aliance tak sdružuje zhruba čtvrtinu vinařů v Médoc (registrovaných v Fédération des Grands Vins de Bordeaux), což odpovídá přibližně 5 500 hektarům vinic a třetině produkce vína v oblasti Médoc. Alliance des Crus Bourgeois du Médoc představuje zajímavou produktovou řadu pro profesionály (makléře, obchodníky, dovozce, maloobchodníky a distributory) a každý rok nabízí kupujícím a konečným spotřebitelům širokou škálu vín za konzistentní cenu, jejíž kvalita je zaručena. V závislosti na ročníku produkují členové Aliance des Crus Bourgeois du Médoc 25 až 32 milionů lahví ročně.
Ministerské nařízení ze dne 30. listopadu 2000, podepsané tehdejším ministrem zemědělství panem Jean Glavanym a státním tajemníkem pro malé a střední podniky, řemesla a spotřebu panem François Patriat, stanovilo pravidla pro organizaci klasifikace Crus Bourgeois. Jednalo se o otevřenou klasifikaci v Bordeauxské obchodní a průmyslové komoře, zemědělské komoře v Gironde a Fédération des Grands Vins v Bordeaux. Cílem bylo vytvořit kvalitní hierarchii Crus Bourgeois pro vína AOC "Médoc", "Haut-Médoc", "Listrac", "Margaux", "Moulis", "Pauillac", "Saint Estèphe" a " Julien ". Klasifikace se skládala ze tří kategorií kvality: Crus Bourgeois Exceptionnels, Crus Bourgeois Supérieurs a Crus Bourgeois.
Klasifikace byla stanovena porotou 18 profesionálů uznávaných na Place de Bordeaux (" La Place de Bordeaux " je historická distribuční síť obchodníků, používaná pro distribuci vín z Bordeaux v celosvětovém měřítku), kteří museli posuzovat vína na základě sedmi kritérií: povaha terroiru, odrůda hroznů, postupy ve vinici, vinařství, na řízení a obecnou prezentaci nemovitosti, na podmínky plnění do lahví, na konzistenci jakosti výrobku, na pověst vína a na organoleptické vlastnosti vína.
Dynamický vývoj po roce 2003
Dne 17. června 2003 ministerská nařízení konečně schválila první oficiální klasifikaci Crus Bourgeois du Médoc, která uznala 247 zámků z 490 kandidátů. Některé zámky, které nebyly zahrnuty, odsuzovaly tuto klasifikaci jako nespravedlivou. Klasifikační komise se skládala z osmnácti odborníků, a to včetně prezidenta Unie Crus Bourgeois du Médoc (i když jehož členství bylo v souladu s postupem stanoveným v ministerské vyhlášce ze dne 30. listopadu 2000).
V roce 2007 správní soud v Bordeaux vyhlášku ze dne 17. června 2003, kterou byla schválena klasifikace Cru Bourgeois du Médoc, zrušil. Toto rozhodnutí bylo odůvodněno právě členstvím prezidenta Unie Crus Bourgeois du Médoc v hodnotící komisi s dovětkem, že člověk nemůže posuzovat něco, na čem má osobní zájem.
V období od roku 2007 do roku 2009, po pozoruhodné mobilizaci vinařských producentů Médocu sdružených v Alliance des Crus Bourgeois du Médoc, se tradiční, století starý název "Cru Bourgeois", znovu zrodil díky důslednému dodržování kvality stanovené v pravidlech Aliance. Tento kolektivní přístup umožnil zachránit název a současně navrhl formu garance kvality, která byla uznána veřejnými orgány.
V roce 2009 byla nová iniciativa pro zajištění kvality schválena veřejnými orgány: vyhláška ze dne 20. října 2009 a ministerské nařízení ze dne 16. listopadu 2009 povolily pro skupinu Crus Bourgeois du Médoc kvalitativní výběrové řízení. V této nové klasifikaci jsou posuzována vína členů Alliance des Crus Bourgeois du Médoc každý rok odbornou komisí.
Vína se dále nedělí do několika kvalitativních tříd. Existuje jen jedno označení, a to Cru Bourgeois. Známku Cru Bourgeois dostanou jen ta vína, která splní všechna kritéria hodnocení. Oficiální výběr Crus Bourgeois je od roku 2010 zveřejňován vždy v září. První ročník vín, který se řídí novou klasifikací, a byl zveřejněn právě v září 2010, je ročník 2008.
Ročník - počet zámků cru bourgeois a celková produkce v milionech lahví:
2008 - 243 - 25
2009 - 246 - 32
2010 - 260 - 32
2011 - 256 - 28
2012 - 267 - 29
2013 - 251 - 20
2014 - 278 - 30
2015 - 271 - 32