Chablis

Jsme-li přibližně v půli cesty z burgundského Dijonu do Paříže, narazíme na malé městečko Chablis, podle kterého jsou pojmenována i zdejší vína. Rozkládá se na obou březích říčky Serein v departementu Yonne (dříve součást provincie Champagne)
Pokud Chablis navštívíte koncem dubna, může se Vám naskytnout neobvyklý zážitek, kdy ve ztemnělých vinicích září stovky ohníčků, a vytvářejí tak neskutečnou až surrealistickou podívanou. Vysvětlení však není ani trochu tajuplné. Severně položené Chablis se často potýká s nebezpečnými jarními mrazíky a před nimi chrání místní vinaři révu pomocí naftových hořáků, které roznášejí do jednotlivých řádků vinic. Les soldats du froid = Bojovníci proti mrazu, jak jsou tyto hořáky nazývány, svým teplem chrání vinice a svým svitem vytvářejí nádhernou podívanou.
Historie obce Chablis
Chablis je francouzská obec v departementu Yonne, v regionu Burgundsko-Franche-Comté. V roce 2008 zde žilo 2 427 obyvatel. Je centrem kantonu Chablis, leží na řece Serein a má velmi pohnutou historii. Její jméno vzniklo z keltských slov CAB a LEYA, což znamená dům blízko lesa. První osídlení sahá do 2. století před Kristem, ale menší osada tu vznikla až za dob Římanů. Byli to asi právě oni, kdo zde vysadil révu. První písemná zmínka o Chablis je datována do roku 510 po Kristu, kdy zde Sigismond, první křesťanský král Burgunska, vystavěl klášter. V devátém století u něj Karel Veliký nechal postavit kostel Sainte Marie. V 11. století začali po Sieně a nedaleké Loiře podnikat své nájezdy Vikingové. Mniši byli nuceni utéci a usadili se poblíž Auxerre. Roku 1478 byla v Chablis postavena, ve Francii pátá, barvotiskárna a počet obyvatel rostl. Náboženské války v roce 1600 kraj silně zasáhly. Chablis byl spálen a vydrancován Hugenoty. Trvalo dvě století, než se podařilo obnovit život a prosperitu.
Vinařská historie apelace Chablis Chablis
V dávné minulosti tvořila oblast Chablis jakýsi mořem zalitý amfiteátr, v němž se po milióny let usazovaly schránky mořských živočichů. Spolu s dalšími usazeninami vytvářely horninu, která je označována jako „kimméridgien“ – na rozdíl od rovněž vápencové, avšak mladší a strukturou odlišné horniny „portlandien“, která je běžná v okolí. V roce 1118 abé z Pontigny, užíval v Chablis 36 arpentů (tj. asi 160 akrů) vinic. Mniši víno pěstovali hlavně pro náboženské účely. Jejich následovníci pak zjistili, že nejvíc se zde daří „královské“ odrůdě Chardonnay. Záznamy z poloviny 15. století dokazují, že sudy naplněné Chablis byly dopravovány do Picardie, Flander a Anglie. Popularita vína rostla a též popularita vesnice Chablis. Kolem roku 1880 během krátké doby byly vinice zcela zničeny phylloxerou. Každý vinný keř bylo nutno vytrhnout a vysadit nové odnože. Vinaři v Chablis tak již poněkolikáté začali znovu od nuly. Až v roce 1938 "Institut National des Appellations d ' Origine" (I.N.A.O.) udělil oblasti Chablis status A.O.C. a vypadalo to, že se vše začíná navracet do normálu. Během druhé světové války však produkce znatelně poklesla. Před válkou bylo ročně produkováno okolo 15 tisíc hektolitrů, ale v roce 1945 pouze 481 hektolitrů. Začínalo se tedy zase od začátku. V roce 1949 se podařilo uspořádat první festival vína a produkce už byla 9.426 hl. V roce 1953 se René Soty, notář a vinař z Chablis, po patnácti letech příprav, rozhodl spolu se společností kolegů vinařů vytvořit bratrstvo na podporu a propagaci Chablis. Založil tak spolek Confrerie Les Pilliers Chablisiens.
Chablis a „Chablis“
Spolu se šampaňským a Bordeaux drží vinařská oblast Chablis nechtěný primát nejčastěji napodobovaného a padělaného vína na světě. Je natolik napodobované, že vín s názvem „Chablis“ se na světě každý den vypije tolik, co se na místních vinicích neurodí za celý rok. I když imitace je často považována za nejvyšší formu lichotky, výrobci vína v Chablis nejsou příliš nadšeni tím, že jméno „Chablis“ je užíváno na lahvích odjinud nežli z jejich 4.754 ha. Jako „Chablis“ jsou vína vyráběna především v Kalifornii a Austrálii, a to z jakékoliv červené nebo bílé odrůdy. Prodávají se pak od Tokia po Trafalgar square. Výrobci skutečného Chablis se tomu staví na odpor. Je to tuhá a vleklá bitva, a i když možná není tak vážná jako Hugenoti, phylloxera nebo světové války, je to bitva důležitá.
Chablis v číslech
Na téměř 5.000 hektarech se v okolí stejnojmenného městečka pěstuje z 95% odrůda Chardonnay (původem patrně libanonská odrůda), která je dnes rozšířená na obrovských rozlohách vinic celého světa. Přesto je Chardonnay ze Chablis nezaměnitelné. Hlavní zásluhu na tom má specifické kontinentální klima a především složení jílovito-vápencové půdy. Podloží zde tvoří mocné vrstvy druhohorních vápenců. Zvláště vrstva ze středního a horního kimeridgienu obsahuje mimořádný podíl minerálů a v nejlepších polohách také neobvykle vysoké množství skořápek prehistorického mlže Exogyra virgula. Místní vinaři s oblibou tvrdí, že právě to je důvod, proč se Chablis tak znamenitě hodí k rybám a plodům moře. Svěží, minerální chuť tohoto vína jej však předurčuje i k dalším gastronomickým specialitám, jakými jsou různé úpravy hlemýžďů a sladkovodních ryb. Vinice leží v nadmořské výšce od 130 do 215 m.n.m.
Petit Chablis
Vinice Petit Chablis leží nejníže na čtyřčlenné stupnici. Rostliny vinné révy jsou vysázeny na vápenitých, historicky mladších druhohorních půdách, takzvané Portlandské římse. Rozloha vinic pro Petit Chablis je 730 ha a produkuje se jej přibližně 37.500 hl ročně. A.O.C. Petit Chablis bylo vyhlášeno 5. 1. 1944.
Chablis AOC
Víno, které nese toto označení, je cenově dostupnější a také nejznámějším a nejvíce prodávaným typem Chablis. Vinice, z nichž se Chablis AOC vyrábí, se nachází především ve spodní části kopců a zabírají také největší část oblasti, 3.150 ha, s roční produkcí 170.000 hl. A.O.C vyhlášeno dekretem 13. 1. 1938
Premier cru
V okolí obce  Chablis je po obou březích řeky Serein roztroušeno 79 lokalit které mají status Premier cru, o rozloze 770 ha, které ročně produkují okolo 43 tisíc hl. Těchto 79 místních lokalit je sjednoceno do 17. klimat. Pokrývající rozsáhlé plochy pozvolných svahů, kde na pravém břehu jsou vinice jednotně orientovány na dlouhém a širokém svahu, vlevo i vpravo od svahu Grand cru, kdežto na levém břehu vypadají jako izolované ostrůvky vystupující z moře vinic kategorie AOC. Je prakticky nemožné určit z kterého břehu jsou lepší vína. Každé z nich má specifickou osobnost a je jen na osobním vkusu a chuti každého, kterým dá přednost. Apelace pro Premier cru byly vyhlášeny dekretem I.N.A.O. z 27. 2. 1978.
Grand Cru
Toto označení se týká pouze 7 vinohradů o rozloze 104 ha, přičemž všechny se nachází na jihozápadních či jižních svazích téhož kopce a mají největší požitek ze slunce. A.O.C vyhlášeno dekretem 13. 1. 1938. Bougros – 14 ha, 35 ar; Les Preuses – 11 ha, 7 ar; Vaudésir – 14 ha, 45 ar; Grenouilles – 9 ha, 8 ar; Valmur – 12 ha, 3 ar; Les Clos – 24 ha, 79 ar; Blanchot – 12 ha, 19 ar. Roční produkce vín Gran cru dosahuje pouhých 5.400 hl. Mezi vinicemi Grand Cru se ve vrcholových partiích svahu nachází ještě jedna, známá jako La Moutonne, vmezeřená mezi Les Preuses a Vaudésir. Patří mezi neoficiální vinice Grand Cru.
Zde najdete kompletní sortiment vín z Chablis