Cycles Gladiator

Cycles Gladiator

Cycles Gladiator je vinařství patřící do rodiny Hahn společně s dalšími vinařskými podniky Kalifornie. Odlišnost od tradičního vína tohoto amerického regionu je patrná již na etiketách, které evokují evropské období Belle Epoque. Evropa byla pro kalifornské vinaře vzorem a určitou můzou či motivací, ale na ve všech státech USA našly tyto etikety a jejich myšlenka pochopení. Extrémní případ je stát Alabama, kde je zakázáno víno Cycles Gladiator prodávat, protože jejich etiketa je pornografická...Buďme rádi, že nežijeme v Alabamě.

Základním myšlenkou a motivem pro vína Cycles Gladiator a jejich etikety je období konce 19. století, kdy v Evropě nastala vzácná a krátká perioda relativní svobody a všeobecného uvolnění. Toto období se často pojmenována Belle Epoque a jeho vliv byl patrný od architektury přes literaturu až k malířství. V neposlední řadě se také jednalo o rozvoj v technické oblasti symbolizovaný vznikem moderního kola (cycle), motorky a následně automobilu.

Neexistují žádné produkty vyhovující výběru.